Löpande redovisning

Hos Amice AB får du alltid en dedikerad redovisningskonsult som ger dig personlig service i kombination med redovisning i moderna system. Våra tjänster passar allt från små till medelstora bolag.

Bokslut, årsredovisning & deklaration

Vi hjälper privatpersoner och företag att upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer tillsammans med full dokumentation. Arbetet avslutas alltid med ett bokslutsmöte med kunden där vi går igenom allt det väsentliga under året.

Rådgivning

Då våra konsulter har lång erfarenhet, stor kunskap och relevant utbildning kan vi alltid hjälpa till med skatteplanering, ekonomistyrning och andra frågor. Använd oss som ett bollplank innan du tar ett viktigt beslut.

Crytovalutor

Vi bistår med hjälp vid deklaration av vinst samt upprättar alla bilagor som behövs till inkomstdeklarationen vid försäljning av cryptovalutor.